07. Керемида Ядранка

ЯДРАНКА

Керемида Ядранка

Технически данни за керемида Ядранка

Технически данни

Характеристики Ядранка

Подготовка за покриване с Тондах – Ядранка

Тондах Ядранка се придържа към традиционната форма на керемиди, които от векове са използвани за покривите по крайбрежието на Хърватска. Червените покриви с Ядранка са запазена марка на Адриатическото крайбрежие. Чрез производството на такива керемиди Тондах също допринася за запазването на тази марка. Неотдавна с този модел керемиди бе покрита цялата стара част на Дубровник.

Освен традиционният начин на покриване с хоросан, тези керемиди могат да се поставят и на “сухо”. Независимо кой от двата начина се прилага, предпоставка за добър вид на покрива е поставянето на летвите.

Най-често използваният начин на полагане на тези керемиди е първо да се поставят летвите 8 х 5 см. успоредно на стряхата на разстояние 2 д – 2 з /д=дължина, з = застъпване/. След това летвите се поставят противоположно на стряхата при съотношение 8х5см. Стандартното разстояние на тези летви е от 2 до 3 см. по-широко от най-широката част на Ядранка.

Тази керемида може да се монтира върху неравни повърхности, върху бетонова плоча, както и изцяло върху дървена конструкция. В случай, че наклона на покрива е по-малък от 25°, то застъпването трябва да е малко по-голямо от 10 см. В тези случаи е необходимо поставянето на водонепропускливо, но паропропускливо фолио, което служи като вторичен покрив. В случаите, когато наклона на покрива е по-голям от 35°, керемидата Ядранка трябва да бъде допълнително укрепена със скоби или куки, за да се избегне свличане на керемидите.

This entry was posted in Керамични керемиди and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.