ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

1. Как се полагат снегозадържащите керемиди/куки?

Снегозадържащите керемиди и куки служат за предотвратяване свличането на големи снежни маси от покрива и предпазват от евентуални щети по улуците или инциденти с хора, намиращите се под стряхата.
Снегозадържащите керемиди или куки се поставят в областта на стрехата от втория ред нагоре. Те се полагат по цялата дължина на втория ред, после се разпределят равномерно по цялата площ на покрива . Правилото е поставянето им да бъде шахматно т.е. с разминаване. Разходът им варира от 1,3 до 2.8 бр./кв.м. площ , съобразно количеството сняг в района и наклона на покрива. Колкото повече сняг пада в дадения район , толкова повече снегозадържащи елементи трябва да се поставят на кв.м. площ от покрива,за да се постигне правилно снегозадържане.

Примерни схеми за полагане на снегозадържащи куки и снегозадържащи керемиди:
1
Схема А.
Всяка 8-ма керемида е снегозадържаща. Разход: около 1,3 бр./кв.м.

2
Схема Б.
Всяка 6-та керемида е снегозадържаща. Разход: около 1,8 бр./кв.м.

3
Схема В.
Всяка 2-ра керемида е снегозадържаща. Тази схема се повтаря през ред.
Разход: около 2,8 бр./кв.м.

Забележка: В случай, че снегозадържането при същетвуващи покриви не е достатъчно, може да се използват допълнително снегозадържащи куки вместо смяна на обикновените керемиди със снегозадържащи. При нормативно натоварване от 255кг/м2 нагоре се препоръчва задължително използването на снегозадържащи керемиди.

2. От какъв материал са керемидите Тондах?

Керемидите Тондах са керамични керемиди т.е. направени са от глина.
Предимства на керамиката пред други покривни материали:
• 100 % естествен продукт
• Дълготрайност –Изпичат се при температура над 1000º C, което прави продукта изключително издръжлив, реален живот повече от 100 години
• По-добра топло- и шумоизолация
• Оптимално тегло на керемидата
• Здравина – издържат при екстремни климатични условия.

3. В колко държави има производствени бази на Тондах?

Тондах предлага продукти от над 20 завода в 10 държави – Македония, Унгария, Сърбия, Австрия, Хърватска и др.

4. Какво представлява свойството на керемидите Тондах , наречено „приплъзване“ ?

Възможност керемидите да се приплъзват по вертикала до 7,5 см. Позволява всички редове по ската да са симетрични, с еднаква ширина, като се избягва рязане или прекомерно припокриване на последния ред. Също така, дава възможност да се използват керемиди Тондах при саниране на покрив, като се запазват съществуващите дървени летвички.

5. За колко градуса минимален наклон на покрива има решение Тондах?

Има модели, които позволяват минимален наклон на покрива 12 градуса (Кастел и Медитеран), повечето модели са за наклони от 15 градуса нагоре.

6. Защо сух монтаж на капаци вместо подмазване с варов разтвор (хоросан)?

This entry was posted in Често задавани въпроси. Bookmark the permalink.

Comments are closed.