1. Слънчеви колектори – енергия от собствения покрив.

Във времето на непрекъснато растящите разходи за енергия, една соларна система е не само екологична, но също така и икономически изгодна. Соларната технология дава възможност за производство на енергия без да се налагат допълнителни разходи за енергия.

85% от годишната слънчева радиация е достатъчна за месеците от март до октомври, ако бъде уловена и използвана да затопли необходимата ни топла вода за битови нужди до 600С. С помощта на модерна соларна техника вие можете значително да намалите разходите за топла вода. През останалото време подгряването на топлата вода трябва да се подпомага и дозагрява от отоплителна система. Като резултат приблизително 70% от нуждите от топла вода на едно домакинство се покриват от слънчевите колектори.

ОПТИМАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ НА СЛЪНЧЕВИТЕ КОЛЕКТОРИ

Идеалният случай е когато колекторите са ориентирани на юг – фиг.1. Отклонение на югоизток са в рамките на толеранса и се отразяват несъществено на ефективността на загряването на топла вода от инсталацията. До известна степен определени отклонения в ориентацията на колектора могат да се компенсират с увеличаване на неговата площ.

Seite_7small
Фиг.1. Оптимално ориентиране на слънчев колектор.

ОПТИМАЛЕН ЪГЪЛ НА НАКЛОНА

Колекторите са най-ефективни когато са ориентирани под прав ъгъл спрямо слънцето. Идеалният ъгъл също така е в зависимост от сезона, като през лятото слънцето е по-високо отколкото през зимата.

Най-благоприятен е наклон между 200 и 700. При соларни инсталации за подпомагане и на отоплението за предпочитане е по-голям ъгъл (от около 300), така че да се използва оптимално ниското слънце през зимните месеци. При инсталации само за топла вода и наклон само от 200 дава възможност за ефективно използване.

This entry was posted in Соларен покрив. Bookmark the permalink.

Comments are closed.