1. Топло- и звукоизолация на дървени скатни покриви

За да се избегне образуването на топлинни мостове, препоръчително е изолацията между гредите да е в два или три слоя (за стъклена вата 3 слоя по 5 см. – 15 см. обща дебелина). При монтаж, горният слой задължително да покрива местата на снадката на долния слой.

Ватата няма нужда от механично закрепване. Необходимо е само да се инсталира между гредите така, че да запълни цялото пространство без да оставя фуги. Благодарение на еластичната си форма, материалът надеждно се фиксира в конструкцията.

При изолация на участъци с по-сложни конфигурации, е добре да се предвиждат допълнителни 10 мм за обезпечаване на плътно прилягане на материала.

За постигане на оптимална въздухонепроницаемост на конструкцията, Изовер препоръчва полагането на климатичната мембрана Vario Duplex и нейните аксесоари.

phpThumb-28.2.15

This entry was posted in Изолация на покрив. Bookmark the permalink.

Comments are closed.