2. Минерална стъклена вата 5 см. за покрив Uniroll Plus – 12 кв. м.(Isover)

– топлоизолационен филц за дървени скатни покриви

Uniroll_Plus_1-28.2.15

Характеристики:

o Коефициент на топлопроводност ʎD = 0,036 W/mK

o Негорим материал– Евроклас А1

o Отлична звукоизолация, относително съпротивление на въздушен поток AFr > 5 kPa s/m2

Описание:

Компресирани ролки от стъклена минерална вата за топло-, звукоизолация и пожарна защита на жилищни сгради. Продукт с много добри топлоизолационни характеристики и възможности за разнообразно приложение: дървени скатни покриви, стени от дървени конструкции, предстенни обшивки и др., когато се предпочита работа с ролки.

This entry was posted in Изолация на покрив. Bookmark the permalink.

Comments are closed.