2.Оразмеряване на слънчев колектор

При определяне ефективността на слънчевите колектори трябва да се вземат предвид всички фактори, климатичните условия в България и да се спазва следното:

• Системата за битова гореща вода трябва да бъде съобразена с реалното целогодишно потребление на домакинството. Между 40% и 70% от използваната през годината за битови нужди топла вода да се загрява от слънчевите колектори.
• Слънчевите колектори са подходящи също за подпомагане на отоплението. За една добре изолирана еднофамилна къща е необходима обикновено между 16 м2 и 20м2 колекторна площ.
• За предотвратяване на излишно преоразмеряване на инсталацията, трябва да се спазват насоките и нормите за оразмеряване.

Наистина всяка инсталация трябва да осигурява някакви резерви, тоест да произвежда излишна топлина в определени периоди. По принцип обаче в нашият климатичен пояс е икономически ефективно до 70% от топлата вода да се загрява от слънчевите колектори.

Оразмеряването на слънчевите колектори и определянето на колекторната площ зависи от следните фактори:

• потребността от топла вода
• потребностите за отопление (когато е желано подпомагане на отоплението)
• желания дял на слънчевата енергия
• местонахождението/метеорологичните условия
• ориентацията и наклона
• вида на колектора

Колекторна площ. Препоръчителни условия: около 1,5 м2 колекторна площ на човек. Наклон на колектора > 200 .Посока от югоизток на югозапад

За по-точно определяне на колекторната площ може да се ползва приложената графика (фиг.2).
Untitled
4234
Фиг.2. Връзка между колекторна площ, брой лица и обем на бойлера

Обем на бойлера

Бойлерът трябва да бъде оразмерен така, че един ден с лошо време да не се отрази на нормалното потребление.

Препоръчителни условия:

Еднофамилна къща: потребност от топла вода х 2

Многофамилна къща: потребност от топла вода х 1,5 или около 50-100 литра обем на бойлера на квадратен метър колекторна площ.

Пример:

Еднофамилна къща 4 човека = 160л. потребност от топла вода (4х40л) Обем на бойлера = 160 л х 2 = 320л. = 300л. бойлер

This entry was posted in Соларен покрив. Bookmark the permalink.

Comments are closed.