3.Подгряване на водата

Функционален принцип. Соларен цикъл за подгряване на вода за битови нужди

Енергоносителят (1) в тази система представлява смес от вода и антифриз (фиг.3). Тя се загрява в колектора (2) от слънчевите лъчи. Когато температурата в колектора (2) надвиши температурата в долната част на соларния бойлер (3) с около 50 С, се включва помпената група (4). Топлоносещата течност (1) преминава през топлообменика в бойлера (5) и отдава топлината към околната вода за потребление. Охладената течност отново се отвежда към колектора (2), за да бъде отново загрята от слънцето.

f0a5cfcb69

Фиг.3. Принципна схема за подгряване на вода.

2

Фиг.4. Размери на слънчевия колектор според потреблението на вода.

This entry was posted in Соларен покрив. Bookmark the permalink.

Comments are closed.