Керамични керемиди – сръбски

Общо продукти 17, за да видите останалите, моля използвайте навигационната лента, намираща се под таблицата.

Ако проявявате интерес към тази категория, може да отправите запитване за количество и цена на сръбски керемиди. След попълване на запитването обучен консултант ще се свърже с вас.

СнимкаОписание
Капак КикиндаКапак Кикинда

Описание: Керамичните капаци са елементите от покрива, които покриват керемидите при билото.
Разход: 3 бр./ л.м.
Брой в пале: 252
Капак Кикинда НачаленКапак Кикинда Начален

Описание:
Основен елемент при започване и завършване на било.
Капак Кикинда ТройникКапак Кикинда Тройник

Описание:
Свързване на 3 била, уплътняване и предпазване от вода, сняг и прах.
Керемида Кикинда Висока вълнаКеремида Кикинда Висока вълна

Технически характеристики:
Размери: 410x250 мм.
Тегло: 2,95 кг
Растояние между летвите: 340 мм.
Наклон на покрива : мин. 22 градуса
Покривна дължина/ширина: 340/200мм.
Разход на кв.м.: 13.9 бр.
Керемида Кикинда двоен фалцКеремида Кикинда двоен фалц

Технически характеристики:
Размери: 400x240 мм.
Тегло: 2,5 кг
Растояние между летвите: 330 мм.
Наклон на покрива : мин. 22 градуса
Покривна дължина/ширина: 340/200мм.
Разход на кв.м.: 14.7 бр.
Керемида Кикинда двоен фалц - половинкаКеремида Кикинда двоен фалц - половинка

Керемида Кикинда двоен фалц ВентилиращаКеремида Кикинда двоен фалц Вентилираща

Описание:
Вентилационната керемида има вентилационно сечение от около 20 см. Общото сечение на вентилационната покривна повърхност е съобразено с европеиските норми.
За всяка покривна конструкция независимо от наклона на покрива трябва да се обигури подаване на въздух под керемидите - в зависимост от начина на изграждане на покривното пространство - евентуално увеличаване на вътрешната топлинна обвивка на покривната конструкция или на горната подпокривна плоча.
Керемида Кикинда двоен фалц за АнтенаКеремида Кикинда двоен фалц за Антена

Керемида Кикинда двоен фалц СнегозадържащаКеремида Кикинда двоен фалц Снегозадържаща

Описание: Най-важното предимство на тези керемиди, за разлика от обичайните приспособления за защита срещу сняг са:
хармонично, цветово съчетано монтиране на снегозадържащата керемида към покривната повърхност;
хомогенност на материалите
по-добра ефективност
затворена покривна повърхност.
Монтират се на втория ред от стрехата нагоре и равномерно по цялата площ на ската.
Разход:
Всички керемиди на вторият ред над стрехата са снегозадържащи.За следващите редове към билото нагоре се прилагат различни схеми:
Ако всяка осма керемида е снегозадържаща - около 1.3 бр/кв.м.
Ако всяка шеста керемида е снегозадържаща - около 1.8 бр/кв.м.
Ако всяка втора керемида е снегозадържаща -около 2.8бр./кв.м, като тази схема се повтаря през ред.
Керемида Кикинда двоен фалц Странична - ДяснаКеремида Кикинда двоен фалц Странична - Дясна

Описание:
Най-добро конструктивно решение за оформяне на фронтонните краища е страничната керемида. Страничната керемида и страничната плочка са идеалната защита на билото от климатичните условия, което не се нуждае от специална подръжка. Челно или странично оформяне на скат, защита от проникване на сняг, вода, прах през стрехата.
Керемида Кикинда двоен фалц Странична - ЛяваКеремида Кикинда двоен фалц Странична - Лява

Описание:
Най - добро конструктивно решение за оформяне на фронтонните краища е страничната керемида. Страничната керемида и страничната плочка са идеалната защита на билото от климатичните условия, което не се нуждае от специална подръжка. Челно или странично оформяне на скат, защита от проникване на сняг, вода, прах през стрехата.
Керемида Кикинда класикКеремида Кикинда класик

Технически характеристики:
Размери: 405x240 мм.
Тегло: 2,6 кг
Растояние между летвите: 335 мм.
Наклон на покрива : мин. 22 градуса
Покривна дължина/ширина: 340/200мм.
Разход на кв.м.: 14.7 бр.
Керемида Кикинда класик ВентилиращаКеремида Кикинда класик Вентилираща

Описание:
Вентилационната керемида има вентилационно сечение от около 20 см. Общото сечение на вентилационната покривна повърхност е съобразено с европеиските норми.
За всяка покривна конструкция независимо от наклона на покрива трябва да се осигури подаване на въздух под керемидите - в зависимост от начина на изграждане на покривното пространство - евентуално увеличаване на вътрешната топлинна обвивка на покривната конструкция или на горната подпокривна плоча.
Керемида Кикинда класик за отдушникКеремида Кикинда класик за отдушник

Описание:
PVC керемида отдушник с основа с профила на керемиди. Гъвкавата връзка в долната част на керемидата позволява лесно свързване с отдушниците на сградата. Коляновата връзка между основата и тръбата дава възможност за правилно позициониране на отдушника във вертикално положение
Материал: висококачествен PVC
Цветове: червен, кафяв и черен
Приложение: осигуряване на вентилацията на кухни и мокри помещения
Керемида Кикинда класик СнегозадържащаКеремида Кикинда класик Снегозадържаща

Описание: Най-важното предимство на тези керемиди, за разлика от обичайните приспособления за защита срещу сняг са:
хармонично, цветово съчетано монтиране на снегозадържащата керемида към покривната повърхност;
хомогенност на материалите
по-добра ефективност
затворена покривна повърхност

Монтират се на втория ред от стрехата нагоре и равномерно по цялата площ на ската.

Разход:
Всички керемиди на вторият ред над стрехата са снегозадържащи. За следващите редове към билото нагоре се прилагат различни схеми:
Ако вска осма керемида е снегозадържаща -около 1.3 бр/кв.м.
Ако всяка шеста керемида е снегозадържаща - около 1.8 бр/кв.м.
Ако всяка втора керемида е снегозадържаща -около 2.8бр./кв.м , като тази схема се повтаря през ред.
Керемида Кикинда класик Странична - ДяснаКеремида Кикинда класик Странична - Дясна

Описание:
Най - добро конструктивно решение за оформяне на фронтонните краища е страничната керемида. Страничната керемида и страничната плочка са идеалната защита на билото от климатичните условия, което не се нуждае от специална подръжка.
Керемида Кикинда класик Странична - ЛяваКеремида Кикинда класик Странична - Лява

Описание:
Най - добро конструктивно решение за оформяне на фронтонните краища е страничната керемида. Страничната керемида и страничната плочка са идеалната защита на билото от климатичните условия, което не се нуждае от специална подръжка.

This entry was posted in Без категория and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.