05. Технически характеристики на керемиди Винеам, Македо и Кастел

Керемиди Тондах Винеам и Македо – технически характеристики

Пресовани керемиди с двустранни доста дълбоки хоризонтални и странични фалцове. Така се постига сигурно и здраво напасване. Тондах Винеам, Македо, Кастел и Виенски валс са керемиди с приплъзване, имат широка равна горна покривна структура с покривно удебеляване. Това прави керемидата изключително компактна. Покривното решение е конструирано така, че тези керемиди могат да се отместват вертикално до 6 см.

Технически данни за керемиди Македо

Покривна дължина: прибл. 36,0 см
Обсег на приплъзване: прибл. 30,0 – 32,0 см
Покривна дължина (наклон на покрива 15°-24°) прибл. 30,0 – 36,0 см
Покривна ширина: прибл. 21,2 см
Обща ширина: прибл. 25,6 см
Обща дължина: прибл. 43,7 см
Тегло/бр: прибл. 3,4 кг/бр.
Разходна норма бр/m²: прибл. 13,3 бр.
Минимален наклон без подпокрив: 25°

Технически данни за керемида Винеам

Препоръчителна покр. дълж.: ca. 36,0 см
Покривна дължина (наклон на покрива 15°-24°) прибл. 30,0 – 32,0 см
Покривна дължина (наклон на покрива над 25°) прибл. 30,0 –36,0 см
Покривна ширина: прибл. 21,4 см
Обща ширина: прибл. 25,5 см
Обща дължина: прибл. 44,0 см
Тегло/бр: прибл. 3,4 кг/бр
Разходна норма бр/m²: прибл. 13 бр
Минимален наклон с подпокрив: 25°

Технически данни за керемида Кастел

Препоръчителна покр. дълж.: прибл. 35,5 см
Покривна ширина: прибл. 21,5 см
Обща ширина: прибл. 27,0 см
Обща дължина: прибл. 43,0 см
Тегло/бр: прибл. 3,1 кг/бр.
Разходна норма бр/m²: прибл. 13,1 бр.
Минимален наклон с подпокрив: 17°
Стандартен наклон: 20°
С по-завишени изисквания към подпокрива: 12°

Разстояние на летва (А) от точката на билото:Поставяне на летвиДетайли за капак

Крайна лява керемида

Разстояние на летвата в областта на стряхата при олук 33 см: долна летва на стряхата до първата горна летва на покрива до 45° около 31,0 см, отскок напред около 9 см. от 45° около 30,0 см, отскок напред около 10 см. Поставянето на ламарина Детайли за стряхае препоръчително.

Крайна дясна керемида

This entry was posted in Керамични керемиди and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.