Керемиди Брамак – Модели

Брамак дава 15 години гаранция на покрива, при закупуване на керемиди и аксесоари(минимум подпокривно фолио и елемнти за сух монтаж на било). Застраховката включва рискове от пожар, природни бедствия, буря, градушка, тежест от натрупване на сняг, падащи дървета и клони. 

Comments are closed.