02. Монтиране на битумни керемиди – необходими инструменти и операции

Подготовка

Необходими инструменти за монтаж на битумни керемиди

За да се монтират битумни керемиди, не се изискват специални инструменти, необходими са само чук, остър нож, газова горелка или поялник с горещ въздух и канап.

Покривна обшивка

Лесното и правилно монтиране на битумните керемиди зависи от покривната обшивка: доколко тя е изравнена, почистена, суха. Обшивката може да бъде както дървена, така и от водоустойчив шперплат, талашит за външна употреба, цимент, бетон, стомана…

Покривна вентилация

За да се избегне рискът от поява на конденз, е необходимо да се осигури подходяща вентилация на покрива. Съобразно с наклона на покрива е необходимо да се поставят отдушници на всеки 20-25 кв.м.

Разчертаване на покриваРазчертаване на покрива

1.Начертайте линия ХУ на 19 см от стрехата и успоредна на столиците.
2. Намерете средата А на тази линия.
3. От двете страни на т.А измерете равни разстояния от 100-150 см /т.В и т.С/
4.Чрез т.В и т.С с разстояние не по-голямо от 200 см, като използвате тебeшир намерете т. D
5. Свържете точки А и D: центъра на покрива.
6. Начертайте друга линия успоредна АD и на разстояние 16 см от нея /V/
7. От линия ХУ нагоре към билото начертайте успоредни линии с разстояние 14 см.

Оформяне на стрехата

Стрехата може да бъде оформена със стандартна подложка /пола/ от поцинкована ламарина, неръждаема стомана, PVC. Подложките над старехата се припокриват една с друга /мин. 50 мм/ като в местата на застъпване не се заковават с гвоздеи, а се уплътнява фугата с подходящ силикон или полиуретанова паста. Самите подложки се заковават към основата на зиг-заг /шахматно/. Върху тях се полага ивица от шингли, която се кове извън подложките и се залепва с битумно лепило към тях.

Поставяне на шинглитеПоставяне на шинглите

1.Положете ивица битумно лепило близо до стрехата.
2. Започва се с ред от шингли, на които е отрязана свободната част, а се заковава от линия АD само останалата 19 см ивица.
3. Първият ред от цели шингли започва от линия AD.
4. Вторият ред започва на 16 см от AD.

По този начин се процедира до покриване на целия покрив

 Взаимното залепване на отделните елементи е задължително! Залепването на разрязаните части се извършва самостоятелно под въздействието на околната температура в точките за лепене. Те трябва да се слепят добре за 24 часа след полагане. При студено време самостоятелното залепване може да се окаже невъзможно, в такъв случаи е необходимо да се нагреят точките на залепване с горелка или да се използва допълнително лепило

ЗаковаванеЗаковаване

Заковаването се извършва с галванизирани гвоздеи с широка глава 16-19-25 мм. Дължината на гвоздеите зависи от дебелината и вида на основата /обшивката/.
Заковавайте всяка битумна керемида с четири гвоздея както е показано на фиг. 3
При височина на наклона на покрива повече от 180% /85 градуса/ заковавайте всяка шингла с 8 гвоздея.

This entry was posted in Битумни керемиди and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.