Керемиди и капаци – Тондах

Общо продукти 40, за да видите останалите, моля използвайте навигационната лента, намираща се под таблицата.

Ако проявявате интерес към тази категория, може да отправите запитване за количество и цена на керемиди Тондах. След попълване на запитването обучен консултант ще се свърже с вас.

СнимкаОписание
Капак ТондахКапак Тондах - Фалцован

Описание:
Керамичните капаци са елементите от покрива, които покриват керемидите при билото и маията.
Необходим елемент за оформяне билата на покрива.
Разстояние на летвите 30.0 - 36.0 см.

Тех. характеристика:

Фалцован капак 17 cм
Покр. дълж.: прибл. 33,5 cм
Покривна ширина:прибл. 17 cм
Обща дължина: прибл. 37 cм
Тегло/ бр.: прибл. 3,3 kг
Разход /л.м: прибл. 3 бр.
Брой/ пакет: 3
Брой/ палет: 110
Капак ТондахКапак Тондах Винеам/Македо

Описание:
Керамичните капаци са елементите от покрива, които покриват керемидите при билото и маията.
Необходим елемент за оформяне билата на покрива.
Разстояние на летвите 30.0 - 36.0 см.

Тех. характеристика:

Фалцован капак 17 cм
Покр. дълж.: прибл. 33,5 cм
Покривна ширина:прибл. 17 cм
Обща дължина: прибл. 37 cм
Тегло/ бр.: прибл. 3,3 kг
Разход /л.м: прибл. 3 бр.
Брой/ пакет: 3
Брой/ палет: 112
Капак Тондах НачаленКапак Тондах Начален Винеам/Македо/Туист, Румба, Танго

Описание: Основен елемент при започване и завършване на било.
Капак Тондах Начален ГладъкКапак Тондах Начален Туист, Румба, Танго - Гладък

Описание: Начален капак за гладък капак 17см.Основен елемент при започване и завършване на било.
Капак Тондах Тройник - ГладъкКапак Тондах Танго/Кастел Тройник - Гладък

Описание: Капак тройник за гладък капак 17 см. За свързване на 3 била, уплътняване и предпазване от вода, сняг и прах.
Капак Тондах Тройник - ФалцованКапак Тондах Тройник - Фалцован

Описание: Свързване на 3 била, уплътняване и предпазване от вода, сняг и прах.
Капак Тондах Тройник - ФалцованКапак Тондах Тройник Туист, Румба, Танго

Описание: Свързване на 3 била, уплътняване и предпазване от вода, сняг и прах.
Капак Тондах Тройник - ГладъкКапак Тондах Тройник Туист, Румба, Танго - гладък

Описание: Капак тройник за гладък капак 17 см. За свързване на 3 била, уплътняване и предпазване от вода, сняг и прах.
Капак Тондах Тройник - ГладъкКапак Тондах Тройник Туист, Румба, Танго - Енгоба

Описание: Свързване на 3 била, уплътняване и предпазване от вода, сняг и прах.
Капак Тондах Туист, Румба, Танго - гладъкКапак Тондах Туист, Румба, Танго - гладък

Описание:
Разстояние на летвите 30.0 - 36.0 см.
Тех. характеристика:

Гладък капак 17 cм
Покр. дълж.: прибл. 33,5 cм
Покривна ширина:прибл. 17 cм
Обща дължина: прибл. 39 cм
Тегло/ бр.: прибл. 3,5 kг
Разход /л.м: прибл. 3 бр.
Брой/ пакет: 3
Брой/ палет: 100
Капак Тондах Туист, Румба, Танго - ФалцованКапак Тондах Туист, Румба, Танго - Фалцован

Описание:
Керамичните капаци са елементите от покрива, които покриват керемидите при билото и маията.
Необходим елемент за оформяне билата на покрива.
Разстояние на летвите 30.0 - 36.0 см.
Гладък капак 17 cм
Покр. дълж.: прибл. 33,5 cм
Покривна ширина:прибл. 17 cм
Обща дължина: прибл. 39 cм
Тегло/ бр.: прибл. 3,5 kг
Разход /л.м: прибл. 3 бр.
Брой/ пакет: 3
Брой/ палет: 100

Керемида Тондах ВинеамКеремида Тондах Винеам

Описание:
Пресована керемида с двустранни дълбоки хоризонтални и странични фалцове. Така се постига сигурно и здраво напасване. ТОНДАХ Винеам керемида с приплъзване има широка и равна горна покривна структура с покривно удебеляване. Това прави керемидата изключително компактна.
Покривното решение е конструирано така, че тази керемида може да се приплъзва вертикално до 6 см.

Технически данни:
Препоръчителна покр. дълж.: ca. 36,0 см
Покривна дължина (наклон на покрива 15°-24°) прибл. 30,0 – 32,0 см
Покривна дължина (наклон на покрива над 25°) прибл. 30,0 –36,0 см
Покривна ширина: прибл. 21,4 см
Обща ширина: прибл. 25,5 см
Обща дължина: прибл. 44,0 см
Тегло/бр: прибл. 3,5 кг/бр
Разходна норма бр/кв. м.: прибл. 13 бр
Минимален наклон с подпокрив: 25°
Брой в пале 300
Керемида Тондах Винеам ВентилиращаКеремида Тондах Винеам Вентилираща

Описание:
Вентилационната керемида има вентилационно сечение от около 20 см. Общото сечение на вентилационната покривна повърхност е съобразено с европейските норми.
За всяка покривна конструкция, независимо от наклона на покрива трябва да се обигури подаване на въздух под керемидите - в зависимост от начина на изграждане на покривното пространство - евентуално Увеличаванена вътрешната топлинна обвивка на покривната конструкция или на горната подпокривна плоча.
Керемида Тондах Винеам СтраничнаКеремида Тондах Винеам Странична - дясна и лява

Описание:
Най - добро конструктивно решение за оформяне на фронтонните краища е страничната керемида. Страничната керемида и страничната плочка са идеалната защита на билото от климатичните условия, което не се нуждае от специална подръжка.
Керемида Тондах Кастел - ЧервенаКеремида Тондах Кастел - Червена

Описание:
Пресованите керемиди голям фopмaт са с характерно профилиране, което придава на покрива характерен за южните страни облик. Тези керемиди придават особен уют на модерните еднофамилни къщи.

Технически данни:
Препоръчителна покр. дълж.: прибл. 35,5 см
Покривна ширина: прибл. 21,5 см
Обща ширина: прибл. 27,0 см
Обща дължина: прибл. 43,0 см
Тегло/бр: прибл. 3,1 кг/бр.
Разходна норма бр/кв.м.: прибл. 13,1 бр.
Минимален наклон с подпокрив: 17°
Минимален наклон без подпокрив: 22°
Минимален наклон, завишени изисквания към подпокрива: 12°

Цветове:

Енгобите са разтворени във вода глини, които по метода на пръскането или поливането, се нанасят върху сухата керемида преди изпичането й. Горната повърхност на обработената с енгоби керемида е матова до леко лъскава.

Глазурата е стъкловидно покритие, което е в хармония с керемидата.
Керемида Тондах Кастел ВентилиращаКеремида Тондах Кастел Вентилираща

Описание:
Вентилационната керемида има вентилационно сечение от около 20 см. Общото сечение на вентилационната покривна повърхност е съобразено с европейските норми.
За всяка покривна конструкция, независимо от наклона на покрива трябва да се осигури подаване на въздух под керемидите - в зависимост от начина на изграждане на покривното пространство - евентуално увеличаване на вътрешната топлинна обвивка на покривната конструкция или на горната подпокривна плоча.
Керемида Тондах Кастел СтраничнаКеремида Тондах Кастел Странична - дясна и лява

Описание:
Най - добро конструктивно решение за оформяне на фронтонните краища е страничната керемида. Страничната керемида и страничната плочка са идеалната защита на билото от климатичните условия, което не се нуждае от специална подръжка.
Керемида Тондах МакедоКеремида Тондах Македо

Описание:
Пресована керемида с двустранни дълбоки хоризонтални и странични фалцове. Така се постига сигурно и здраво напасване. ТОНДАХ Македо - керемида с приплъзване има две вертикални вдлъбнатини в средната част, което и придава живописна покривна структура.
Покривното решение е конструирано така, че тази керемида може да се приплъзва вертикално до 6 см.

Технически данни:

Покривна дължина: прибл. 36,0 см
Обсег на приплъзване: прибл. 30,0 – 32,0 см
Покривна дължина (наклон на покрива 15°-24°) прибл. 30,0 – 36,0 см
Покривна ширина: прибл. 21,2 см
Обща ширина: прибл. 25,6 см
Обща дължина: прибл. 43,7 см
Тегло/бр: прибл. 3,5 кг/бр.
Разходна нарма бр/m?: прибл. 13 бр.
Минимален наклон без подпокрив: 25°
Брой в пале: 300 бр
Керемида Тондах Македо ВентилиращаКеремида Тондах Македо Вентилираща

Описание:
Вентилационната керемида има вентилационно сечение от около 20 см. Общото сечение на вентилационната покривна повърхност е съобразено с европейските норми.
За всяка покривна конструкция независимо от наклона на покрива трябва да се осигури подаване на въздух под керемидите - в зависимост от начина на изграждане на покривното пространство - евентуално увеличаване на вътрешната топлинна обвивка на покривната конструкция или на горната подпокривна плоча.
Керемида Тондах Македо СтраничнаКеремида Тондах Македо Странична - Дясна и лява

Описание:
Най - добро конструктивно решение за оформяне на фронтонните краища е страничната керемида. Страничната керемида и страничната плочка са идеалната защита на билото от климатичните условия, което не се нуждае от специална подръжка.
Керемида Тондах Медитеран ПлюсКеремида Тондах Медитеран Плюс

Технически характеристики:
Препоръчителна покр.дължина - 34,1 см,
Покривна ширина - 19,8 см.
Обща ширина - 24,5 см.
Обща дължина - 43,0 см.
Тегло/бр. - 2,9 кг./бр.
Разходна норма бр/кв.м. 14,6 – 15,9 бр.
Минимален наклон с подпокрив - 15°
Минимален наклон без подпокрив - 22°
Керемида Тондах Отдушник ДуровентКеремида Тондах Отдушник Дуровент Винеам

Описание: PVC керемида отдушник с основа с профила на керемиди. Гъвкаватавръзка в долната част на керемидата позволява лесно свързване с отдушницитена сградата. Коляновата връзка между основата и тръбата дава възможност за правилно позициониране на отдушника във вертикално положение
Материал: висококачествен PVC
Цветове: червен, кафяв и черен
Приложение: осигуряване на вентилацията на кухни и мокри помещения.
Вентилацията съдържа:
Гъвкава връзка

Dense-Glue (специално лепило)

Забележка!
Артикулите на комплекта за вентилация не се продават отделно, а само като комплект!
Керемида Тондах РумбаКеремида Тондах Румба, Медно-кафяв, Червен

Описание:
Елегантният профил на Румба придава на покривния ландшафт ярък темперамент.

Технически данни:

Препоръчителна покр. дълж.: прибл. 41,5 см
Покривна дължина (наклон на покрива над 25°) прибл. 39,0 – 41,5 см
Покривна ширина: прибл. 24,4 см
Обща ширина: прибл. 30,0 см
Обща дължина: прибл. 50,0 см
Тегло/бр: прибл. 4,0 кг/бр.
Разходна норма бр/кв.м.: прибл. 9,9–10,5
Минимален наклон без подпокрив: 25°

Цветове:

Енгобите са разтворени във вода глини, които по метода на пръскането или поливането, се нанасят върху сухата керемида преди изпичането й. Горната повърхност на обработената с енгоби керемида е матова до леко лъскава.

Глазурата е стъкловидно покритие, което е в хармония с керемидата. Производството й е аналогично на производството на енгобите. Глазурата служи за облагородяване на горната повърхност на керемидата, за да бъде гладка и с хубав цвят.
Керемида Тондах Танго +Керемида Тондах Танго +

Описание:
Този модел представлява пресована керемида с двойни, дълбоки фалцове, което спомага за по-добро покриване. Танго е с два вертикални улея в средата, което придава живописна структура на покритата повърхност.

Технически данни:

Препоръчителна покр. дълж.: прибл. 42,5 см
Покривна дължина (наклон на покрива над 25°) прибл. 36,0 – 42,5 см
Покривна ширина: прибл. 25,5 см
Обща ширина: прибл. 30,0 см
Обща дължина: прибл. 50,0 см
Тегло/бр: прибл. 3,6 кг/бр.
Разходна норма бр/кв.м.: прибл. 9,23–10,6 бр.
Минимален наклон без подпокрив: 25°
Цветове:
Енгобите са разтворени във вода глини, които по метода на пръскането или поливането, се нанасят върху сухата керемида преди изпичането й. Горната повърхност на обработената с енгоби керемида е матова до леко лъскава.
Глазурата е стъкловидно покритие, което е в хармония с керемидата.
Керемида Тондах Танго + - ЕнгобаКеремида Тондах Танго + - Енгоба

Описание:
Този модел представлява пресована керемида с двойни, дълбоки фалцове, което спомага за по-добро покриване. Танго е с два вертикални улея в средата, което придава живописна структура на покритата повърхност.

Технически данни:
Препоръчителна покр. дълж.: прибл. 42,5 см
Покривна дължина (наклон на покрива над 25°) прибл. 36,0 – 42,5 см
Покривна ширина: прибл. 25,5 см
Обща ширина: прибл. 30,0 см
Обща дължина: прибл. 50,0 см
Тегло/бр: прибл. 3,6 кг/бр.
Разходна норма бр/кв.м.: прибл. 9,23–10,6 бр.
Минимален наклон без подпокрив: 25°
Цветове:

Енгобите са разтворени във вода глини, които по метода на пръскането или поливането, се нанасят върху сухата керемида преди изпичането й. Горната повърхност на обработената с енгоби керемида е матова до леко лъскава.
Глазурата е стъкловидно покритие, което е в хармония с керемидата.
Керемида Тондах ТуистКеремида Тондах Туист - Медно-кафяв

Описание:
Идеална комбинация от хармония и практичност. Динамичното конструктивно изпълнение прави покрива уникален.

Технически данни:

Препоръчителна покр. дълж.: прибл. 42,5 см
Покривна дължина (наклон на покрива над 25°) прибл. 36,0 – 42,5 см
Покривна ширина: прибл. 25,5 см
Обща ширина: прибл. 30,0 см
Обща дължина: прибл. 50,0 см
Тегло/бр: прибл. 3,6 кг/бр.
Разходна норма бр/кв.м.: прибл. 9,23–10,6 бр.
Минимален наклон без подпокрив: 25°

Цветове:

Енгобите са разтворени във вода глини, които по метода на пръскането или поливането, се нанасят върху сухата керемида преди изпичането й. Горната повърхност на обработената с енгоби керемида е матова до леко лъскава.
Глазурата е стъкловидно покритие, което е в хармония с керемидата. Производството й е аналогично на производството на енгобите.
Керемида Тондах Туист - ЕнгобаКеремида Тондах Туист - Енгоба

Описание:
Идеална комбинация от хармония и практичност. Динамичното конструктивно изпълнение прави покрива уникален.

Технически данни:

Препоръчителна покр. дълж.: прибл. 42,5 см
Покривна дължина (наклон на покрива над 25°) прибл. 36,0 – 42,5 см
Покривна ширина: прибл. 25,5 см
Обща ширина: прибл. 30,0 см
Обща дължина: прибл. 50,0 см
Тегло/бр: прибл. 3,6 кг/бр.
Разходна норма бр/кв.м.: прибл. 9,23–10,6 бр.
Минимален наклон без подпокрив: 25°

Цветове:

Енгобите са разтворени във вода глини, които по метода на пръскането или поливането, се нанасят върху сухата керемида преди изпичането й. Горната повърхност на обработената с енгоби керемида е матова до леко лъскава.

Глазурата е стъкловидно покритие, което е в хармония с керемидата. Производството й е аналогично на производството на енгобите.
Керемида Тондах Туист, Румба, Танго ВентилиращаКеремида Тондах Туист, Румба, Танго Вентилираща

Описание:
Вентилационната керемида има вентилационно сечение от около 20 см. Общото сечение на вентилационната покривна повърхност е съобразено с европейските норми.
За всяка покривна конструкция независимо от наклона на покрива трябва да се обигури подаване на въздух под керемидите - в зависимост от начина на изграждане на покривното пространство - евентуално увеличаване на вътрешната топлинна обвивка на покривната конструкция или на горната подпокривна плоча.
Наставка за антена ТондахНаставка за антена Тондах

Приложение: закрепяне на антена
Материал: висококачествен PVC
Цветове: червен, кафяв и черен
Петел за покрив ТондахПетел за покрив Тондах

Описание:
Вис. прибл. 21 cм (не предвиден за монтаж на капаци!)

Забележка: По заявка!
При заявка от Ваша страна ще получите цена и срок на доставка
В посочените размери не е включен капака.
Преграда за капак начална - (Тондах)Преграда за капак начална - (Тондах)

Описание: Използва се при двускатни покриви в началото и края на билото. Изработен от алуминий или PVC.
Цветове: Червен, кафяв и черен
Разход: 2 бр. за било
Приложение: Оформя началото и края на билото
Скоба за гладък капакСкоба за гладък капак Тондах Кастел/Танго

Описание:за прикрепяне на капак към билна летва.
Материал: алуминий
Цветове: червен, кафяв и черен
Разход: 3 бр. за 1 метър
Скоба за гладък капакСкоба за гладък капак Тондах Туист, Румба, Танго

Описание: за прикрепяне на капак към билна летва. Материал: алуминий Цветове: червен, кафяв и черен Разход: 3 бр. за 1 метър
Скоба за капак Тондах Винеам/МакедоСкоба за капак Тондах Винеам/Македо

Описание: за прикрепяне на капак към билна летва.
Материал: алуминий
Цветове: червен, кафяв и черен
Разход: 3 бр. за 1 метър
Размери: 470/98 (за гладък капак)
Скоба за гладък капакСкоба за капак Тондах Туист, Румба, Танго

Описание: за прикрепяне на капак към билна летва.
Материал: алуминий
Цветове: червен, кафяв и черен
Разход: 3 бр. за 1 метър
Снегозадържаща кука ТондахСнегозадържаща кука Тондах Винеам

Описание: Използва се, за да се разбие (прекъсне) свличащия се от скатовете на покрива сняг, което намалява натоварването на улуците, а едновременно с това осигурява безопасността на хората, придвижващи се под стерхите. Изработен е от огнено поцинкована стоманена шина. Трябва да се отбележи, че снегоразбиващата кука не задържа снега. Предлагат се за бетонови, керамични, битумни и други видове керемиди.
Материал: Метална
Цветове: Червен, кафяв и черен
Приложение: За разбиване на свличащ се сняг и лед

Снегозадържаща кука ТондахСнегозадържаща кука Тондах Кастел

Описание: Използва се, за да се разбие (прекъсне) свличащия се от скатовете на покрива сняг, което намалява натоварването на улуците, а едновременно с това осигурява безопасността на хората, придвижващи се под стерхите. Изработен е от огнено поцинкована стоманена шина. Трябва да се отбележи, че снегоразбиващата кука не задържа снега. Предлагат се за бетонови, керамични, битумни и други видове керемиди.
Материал: Метална
Цветове: Червен, кафяв и черен
Приложение: За разбиване на свличащ се сняг и лед
Снегозадържаща кука Тондах МакедоСнегозадържаща кука Тондах Македо

Описание: Използва се, за да се разбие (прекъсне) свличащия се от скатовете на покрива сняг, което намалява натоварването на улуците, а едновременно с това осигурява безопасността на хората, придвижващи се под стерхите. Изработен е от огнено поцинкована стоманена шина. Трябва да се отбележи, че снегоразбиващата кука не задържа снега. Предлагат се за бетонови, керамични, битумни и други видове керемиди.
Материал: Метална
Цветове: Червен, кафяв и черен
Приложение: За разбиване на свличащ се сняг и лед
Керемида Тондах Отдушник ДуровентТондах Отдушник Теракота - Керамичен

Описание: Керамична керемида отдушник с основа с профила на керемиди. Гъвкавата връзка в долната част на керемидата позволява лесно свързване с отдушницитена сградата. Коляновата връзка между основата и тръбата дава възможност за правилно позициониране на отдушника във вертикално положение
Материал: кераминка
Цветове: червен, кафяв и черен
Приложение: осигуряване на вентилацията на кухни и мокри помещения.
Вентилацията съдържа:
Гъвкава връзка

Dense-Glue (специално лепило)

Забележка!
Артикулите на комплекта за вентилация не се продават отделно, а само като комплект!
Тондах Принадлежности за отдушникТондах Принадлежности за отдушник
Описание: Маншон, отдушник, гъвкава връзка.

This entry was posted in Без категория and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.