08. Цветовата палитра на керемиди Тондах

Керемиди Тондах – цветовете които въображението ви може да нарисува

Керемиди Тондах – цветове

Технология на производство

Енгобите са разтворени във вода глини, които по метода на пръскането или поливането, се нанасят върху сухите керемиди преди изпичането им. Горната повърхност на обработената с енгоби керемида е матова до леко лъскава.

Керемиди Тондах - енгоби

Глазурата е стъкловидно покритие, което е в хармония с керемидата. Производството й е аналогично на производството на енгобите. Глазурата служи за облагородяване на горната повърхност на керемидата, за да бъде гладка и с хубав цвят, т.е. да е облагородена. Реакцията на горната повърхност на глазурата е от лъскава до блестяща.

ГЛАЗУРА „АМАДЕУС“

Глазурата Амадеус е продукт, разработен от ТОНДАХ Глаинштетен. При температура от 1050°С течната оформена глазура Амадеус се свързва с керемидата. Минералите, които се съдържат в глазурата, придават на глазираната с нея керемида много ценни качества и характерния естетичен вид. Глазурата Амадеус е красива, с високо качество, дълготрайна.

Глазура Амадеус

This entry was posted in Керамични керемиди and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.